Letiště Praha Ruzyně-            
hydroizolační a.pás Elastec
     
   
Elektrárna Opatovice n.L -
hydroizolační a. pás Pluvitec

   
Asfaltové pásy z oxidovaného asfaltu

Jedná se o tzv. klasické asfaltové pásy, jejichž mechanická odolnost bývá velmi špatná. Tepelná stálost je omezena cca 70 °C a ohebnost teplotou 0° C. V praxi se doporučuje tyto pásy zpracovávat jen při teplotách vyšších jak 5°C, jinak dochází při rozvinování pásů k praskání krycí vrstvy. Rovněž tažnost dosahuje pouhých 2 - 5 % (bez výztužné vložky). Pohyby v konstrukci vyvolané sedáním, smršťováním a teplotními změnami vedou k namáhání pásu v místě spáry a k jeho postupnému trhání. Časem nebo vlivem nižších teplot pásy křehnou, stávají se neohebnými a lámou se. V žádném případě je není možné považovat za plasticko-elastickou látku, která snadno překlene různé deformace podkladu při zachování funkčních vlastností.


Asfaltové pásy z modifikovaného asfaltu

Cílem modifikace je zvětšit rozmezí použitelnosti, tj. odstranit nebo snížit křehkost asfaltů při teplotách  od 0° C a na druhé straně omezit stékavost při vyšších teplotách. Modifikací se rozumí taková úprava, při které se asfalty mísí s vhodnými látkami organického polymerního původu. V současné době převládají dva způsoby modifikace asfaltů:

Plastický typ modifikace pomocí ataktického polypropylénu (APP)

Množství modifikační přísady se pohybuje od 15 do 30 %. Pásy tohoto typu vynikají dlouhou životností, odolností vůči vysokým teplotám (až do cca 140 °C), vůči UV záření a proti stárnutí. Ohebnost za chladu vyhovuje až do cca -20 °C. Průtažnost APP hmoty bez vložky dosahuje cca 50 %. Plastický charakter modifikace však způsobuje, že po protažení se pás nevrací do původního tvaru. Pásy tohoto typu se navrhují tam, kde rozhoduje trvanlivost a kde izolační povlak není vystaven nadměrnému mechanickému zatížení. Pásy s plastickou modifikací bývají lacinější než s elastickou modifikací, jejich vlastnosti při nízkých teplotách jsou však horší.

Elastický typ modifikace pomocí SBS (styren-butadien-styren) kaučuku

Tento typ pásů je elastický i při teplotách hluboko pod nulou. Až do cca -35 °C se netrhají a nelámou. Vynikají vysokou flexibilitou a tažností, která může dosahovat i několika stovek procent (bez vložky). Po protažení se vrací do původního tvaru. Zato tepelná stálost 100 °C je horší než u APP pásů a rovněž odolnost vůči UV záření je nižší. Používají se na izolace přenášející střední až vysoká napětí (ČSN 73 0600). Je nutno však upozornit, že výsledné vlastnosti SBS pásů závisí na množství modifikační přísady. U kvalitních pásů by se měl obsah elastické modifikace pohybovat mezi 7 a 15
%. Poklesne-li pod 7 %, chová se asfalt za nižších teplot již téměř jako běžný asfalt oxidovaný. Vyšší obsah modifikační přísady dává asfaltu i samozacelující schopnosti např. při místním proražení. Většina pásů se vyrábí s nosnou vložkou, i když některé modifikované SBS pásy se obejdou i bez ní. Výztužná vložka ovlivňuje mechanické vlastnosti pásu, především pevnost v tahu a tažnost.Fast-střechy.cz - Copyright © 2008, Všechna práva vyhrazena, Vytvořilo: Studio illusion pictures - studio.illusion-pictures.cz, Dárky pro muže
Administrace